DATASKYDD

Denna integritetspolicy syftar till att informera användarna av denna webbplats om typen, omfattningen och syftet med insamling och användning av personuppgifter av webbplatsoperatören [Lägg till dina kontaktuppgifter].

Webbplatsoperatören tar din integritet på stort allvar och behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Eftersom det genom nya teknologier och den ständiga utvecklingen av denna webbplats kan göras ändringar i denna integritetspolicy, rekommenderar vi att du regelbundet läser igenom integritetspolicyn.

Definitioner av använda termer (t.ex. ”personuppgifter” eller ”behandling”) finns i artikel 4 i GDPR.
Åtkomstdata

Vi, webbplatsoperatören eller sidleverantören, samlar in data om åtkomst till webbplatsen och lagrar dessa som ”server-loggfiler” på webbplatsens server på grund av vårt legitima intresse (se artikel 6.1.f GDPR). Följande data loggas:

Besökt webbplats
Tidpunkt för åtkomst
Mängd data som skickats i byte
Källa/hänvisning från vilken du kom till sidan
Använd webbläsare
Använt operativsystem
Använd IP-adress

Server-loggfiler lagras i högst 7 dagar och raderas sedan. Lagringen av data sker av säkerhetsskäl för att kunna klargöra missbruk. Om data måste bevaras som bevis undantas de från radering tills händelsen är slutligt löst.
Räckviddsmätning och cookies

Denna webbplats använder cookies för pseudonymiserad räckviddsmätning, antingen från vår server eller från tredjeparts server till användarens webbläsare. Cookies är små filer som lagras på din enhet och din webbläsare får åtkomst till dessa filer. Genom att använda cookies ökar användarvänligheten och säkerheten på denna webbplats.

Om du inte vill att cookies för räckviddsmätning lagras på din enhet kan du motsätta dig användningen av dessa filer här:

Cookie-avaktiveringsida för Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Cookie-avaktiveringsida för den amerikanska webbplatsen: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
Cookie-avaktiveringsida för den europeiska webbplatsen: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Vanliga webbläsare erbjuder alternativet att inte tillåta cookies. Observera: Det kan inte garanteras att du har obegränsad tillgång till alla funktioner på denna webbplats om du gör motsvarande inställningar.

Insamling och behandling av personuppgifter

Webbplatsoperatören samlar in, använder och vidarebefordrar dina personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag eller om du samtycker till dataskörd.

All information som kan användas för att identifiera dig, till exempel ditt namn, din e-postadress och telefonnummer, anses vara personuppgifter. Du kan besöka denna webbplats utan att lämna personlig information. För att förbättra vårt onlineerbjudande lagrar vi dock (utan personliga referenser) dina åtkomstdata på denna webbplats. Dessa åtkomstdata inkluderar till exempel den begärda filen eller ditt internetleverantörs namn. På grund av anonymiseringen av datan går det inte att härleda information till din person.

Hantering av kontaktuppgifter

Om du kontaktar oss som webbplatsoperatör genom de tillhandahållna kontaktalternativen sparas dina uppgifter så att de kan användas för att behandla och besvara din förfrågan. Dessa data kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt samtycke.

Google Analytics

Denna webbplats använder tjänsten ”Google Analytics” av legitima skäl för att optimera och analysera vårt onlineerbjudande i enlighet med artikel 6.1.f GDPR. Tjänsten tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) och använder ”cookies” – textfiler som lagras på din enhet. Informationen som samlas in genom
Dessa cookies överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google LLC följer europeiskt dataskyddslagstiftning och är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP-anonymisering används på denna webbplats. IP-adressen för användarna förkortas inom medlemsstaterna i EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt i andra avtalsslutande stater till avtalet. Endast i undantagsfall skickas IP-adressen först oskadad till en server från Google i USA och förkortas där. Denna förkortning tar bort din IP-adressens personliga koppling. Den IP-adress som användarens webbläsare skickar överförs inte till Google i kombination med andra data som Google lagrar.

Inom ramen för avtalet om databehandlingsorder, som vi som webbplatsoperatör har ingått med Google Inc., skapar Google med hjälp av den insamlade informationen en utvärdering av webbplatsanvändningen och webbplatsaktiviteten och tillhandahåller tjänster relaterade till internetanvändning.

De av Google insamlade data som vi har beställt används för att utvärdera användningen av vårt onlineerbjudande av enskilda användare, till exempel för att skapa rapporter om aktiviteten på webbplatsen och för att förbättra vårt onlineerbjudande.

Du har möjlighet att förhindra att cookies lagras på din enhet genom att göra de relevanta inställningarna i din webbläsare. Det finns dock ingen garanti för att du har obegränsad tillgång till alla funktioner på denna webbplats om din webbläsare inte tillåter cookies.

Du kan också förhindra att de uppgifter som samlas in av cookies (inklusive din IP-adress) överförs till och används av Google genom att ladda ner och installera det här tillägget för webbläsaren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv

Alternativt kan du förhindra Google Analytics från att samla in data om dig genom att klicka på denna länk (VIKTIGT: Infoga länken för opt-out), vilket hindrar insamling av data när du besöker denna webbplats. Genom att klicka på länken laddar du ner ett ”opt-out-cookie”. Din webbläsare måste tillåta lagring av cookies för detta ändamål. Om du regelbundet rensar dina cookies måste du klicka på länken vid varje besök på denna webbplats.

Här hittar du ytterligare information om användningen av data av Google Inc.:
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=sv (Data som samlas in av Googles partners)
https://adssettings.google.se/authenticated (Inställningar för vilken reklam som visas för dig)
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv (Användning av cookies i annonser)